(32) 219 22 17 ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy PL / EN

O nas

Nasze biuro powstało w 1998r. Naszą kadrę stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rachunkowości i spraw kadrowo–płacowych. Dla zapewnienia wysokiej jakości usług , biuro współpracuje z kancelarią prawną i korzysta z usług biegłego rewidenta. Obsługujemy firmy o zróżnicowanym zakresie działania. Obsługę firm prowadzimy w oparciu o oprogramowanie gwarantujące poprawność i rzetelność dokonywanych rozliczeń oraz bezpieczeństwo przechowywania danych. W naszej pracy korzystamy ze zróżnicowanych systemów informatycznych, co pozwala na dobór optymalnych rozwiązań.

Ważne informacje

Uprawnienia do usługowego prowadzenia biura rachunkowego:

  • uzyskane w 1997r. – nr. 2691/97
  • uzyskane w 1998r. – nr. 9022/98

Spółka ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

REGON 242820891
NIP 6462926953

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406890.

Kapitał zakładowy 5.000,00 zł

Jak wygląda współpraca z naszą firmą?

Współpraca rozpoczyna się od podpisania partnerskiej umowy pomiędzy Klientem a naszą Spółką. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w pełnym zakresie Spółka reprezentuje Klienta przed wszystkimi urzędami. W imieniu Klienta Spółka sporządza i składa deklaracje do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prowadzi korespondencję z właściwymi urzędami oraz reprezentuje Klienta w trakcie kontroli prowadzonej przez organ do tego uprawniony. Przez cały okres trwania umowy umożliwiamy Klientowi uzyskanie telefonicznych konsultacji księgowych i kadrowych z pracownikami naszej firmy. 15 dnia każdego miesiąca Klient otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail informacje o płatnościach z tytułu zobowiązań budżetowych. Każdy Klient traktowany jest indywidualnie dlatego zachęcamy do kontaktu bezpośredniego.

man

Jeśli masz wątpliwości lub pytania dot. naszej oferty – zadzwoń do nas

603 683 953