(32) 219 22 17 ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy PL / EN

Oferta

Księgowość:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych)
 • Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych – CIT, PIT, VAT
 • Sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrz-unijnego
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Bieżące konsultacje w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS

Obsługa kadrowo – płacowa:

 • Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • Sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
 • Doradzanie w sprawach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych
 • Reprezentowanie Klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi

Usługi dodatkowe:

 • Pośrednictwo w postępowaniu sądowym – współpraca z adwokatem lub radcą prawnym
 • Uczestnictwo w postępowaniu sądowym lub podatkowym
 • Sporządzenie polityki rachunkowości
 • Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników
 • Występowanie o wnioski o niezaleganiu ZUS, US
 • Zgłoszenie aktualizujące NIP-3, NIP-2, VAT-R lub NIP-1
 • Występowanie z wnioskami do Urzędów i Izb Skarbowych o wydanie interpretacji indywidualnych.
 • Likwidacja działalności gospodarczej
 • Pisma procesowe, zażalenia, odwołania i zarzuty, windykacyjne
 • Pisma wyjaśniające do US i ZUS
 • Opracowania księgowe do celów sądowych
 • Rozliczenia międzynarodowe
 • Analizy bankowe i bilanse do celów kredytowych
man

Jeśli masz wątpliwości lub pytania dot. naszej oferty – zadzwoń do nas

603 683 953